Compilen arvontuotannon malli

Näin autamme maksimoimaan ohjelmistokehitysprojektisi hyödyt

1. Huolellinen rekrytointi

Kun kuulemme hyvästä devaajasta, rakennamme suhdetta vaikka vuosia saadaksemme hänet taloon. (Kerran keskustelut veivät 6 vuotta.) Meidän konsulteillamme on keskimäärin 12+ vuoden kokemus ja nälkä kehittyä paremmaksi. Eikä Compilesta kiirehditä pois: kun alalla vaihtuvuus voi olla 30 %, meillä se on alle 10 %. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa pitkää sitoutumista hankkeisiin.

2. Hankkeen ja juuri oikean konsultin yhdistäminen

Ei riitä että asiakas on vakuuttunut konsultin osaamisesta ja tykkää hänestä. Konsultin täytyy itse haluta hankkeeseen, koska vain sillä lailla varmistetaan että motivaatio ongelmien ratkomiseen on tarpeeksi kova. Siksi emme tarjoa pinoa cv:itä asiakkaan valittavaksi vaan varmistamme että tarjoamamme 1-2 ehdokasta istuvat sekä kompetenssiltaan että draiviltaan hankkeeseen kuin hansikas.

3. Konsultin motivaation ylläpitäminen

Konsultin panosta hankkeessa voivat häiritä monenlaiset huolet. Siksi on hyvä päästä juttelemaan kerran kuussa hankevastaavan kanssa. (Kyse on ihmisestä, joka on sekä myynyt hankkeen ja konsultin asiakkaalle että toimii tämän esihenkilönä ja asiakasvastaavana.) Samalla katsotaan, onko koulutuksille tarvetta. Jos esiin nousee asiakkaan huomiota vaativa seikka, hankevastaava ottaa kopin ja vie sen keskusteltavaksi asiakkaan ohjausryhmään.

Haluatko kuulla lisää?

Varaa 15 minuutin pikapalaveri Jarilta, hän juttelee mielellään tilanteestasi.

Jari Hakulinen,
asiakasvastaava

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.