Kestävä ohjelmistokehitys

Ihmiset ovat kestävän ohjelmistokehityksen perusta

KESTÄVÄ OHJELMISTOKEHITYS

Ihmiset ovat kestävän
ohjelmistokehityksen perusta

Compile tarjoaa kestävää ohjelmistokehitystä. Ihmiset ovat kestävän ohjelmistokehityksen perusta, eikä muiden osa-alueiden huomioiminen ole mahdollista ilman oikeanlaisen osaamisen ja asenteen omaavia kehittäjiä. Ainoastaan tyytyväiset työntekijät mahdollistavat tyytyväisen asiakkuuden. Kun tämä on kunnossa, muut kestävän ohjelmistokehityksen osa-alueet on mahdollista saavuttaa.

Inhimillinen kestävyys viittaa yksilön jatkuvaan, elämän mittaiseen kehittymiseen ja hyvinvointiin ja luo pohjan neljälle muulle osa-alueelle. Tyytyväiset, sitoutuneet ja osaavat työntekijät mahdollistavat teknisesti kestävien ja siten pitkällä aikavälillä kustannustehokkaiden ratkaisujen toteuttamisen. Kun yksilöt ovat osaavia ja koulutettuja, on heillä hyvät valmiudet luoda teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakasyritysten, ympäröivän yhteiskunnan sekä ympäristön tulevaisuuden kilpailukyvyn. Sosiaalinen kestävyys viittaa siis ohjelmistokehittämisen yhteiskuntavastuuseen ja ekologinen kestävyys sen ilmastovaikutuksen minimoimiseen. 

Kiinnittämällä erityistä huomiota näihin kestävän ohjelmistokehityksen osa-alueisiin pystymme paremmin varmistamaan projektien onnistumisen ja korkean asiakastyytyväisyyden.

 

Meillä ohjelmistokehityksen kestävyys
rakentuu viidestä osa-alueesta:

inhimillinen-scaled

Inhimillinen kestävyys

Yksilön jatkuva, elämän mittainen kehittyminen ja hyvinvointi
.
.
.

tekninen-scaled

Tekninen kestävyys

Järjestelmien pitkäaikainen käyttö ja mahdollisuudet kehittää niitä muuttuvien olosuhteiden ja vaatimusten mukaisesti

taloudellinen-scaled

Taloudellinen kestävyys

Ratkaisujen pitkäaikainen kustannustehokkuus
.
.
.

:

sosiaalinen-scaled

Sosiaalinen kestävyys

Ohjelmakehityksen ja IT-ratkaisujen yhteiskuntavastuu
.
.
.

ekologinen-scaled

Ekologinen kestävyys

Ohjelmistokehityksen mahdollistama ympäristövaikutusten minimoiminen
.
.