Ekologinen kestävyys

Digitalisaation ilmastovaikutus on valtava. Ympäristön suojelemiseksi kokonaisvaltainen ymmärrys ohjelmistokehityksen kestävyydestä on välttämätöntä, sillä ilman inhimillisen, teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden toteutumista ei ekologiselle kestävyydelle ole edellytyksiä.

Yhdysvaltalaiset tutkijat arvioivat, että vuoteen 2020 mennessä IT- ja viestintä-ala luovat 3,5% globaaleista ilmastopäästöistä, kun taas vuoteen 2040 mennessä suhdeluvun arvioidaan olevan jo 14%. Datan määrä kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi vaaditaan myös entistä enemmän hyperskaalautuvia konesaleja, joista isoimmat esimerkit maailmalla kuluttavat kokonaisten valtioiden verran sähköä. Uusiutuvalla energialla toimivia konesaliratkaisuja tarvitaan kasvavassa määrin mm. uusien teknologioiden (kryptovaluuttojen data mining, kone- ja syväoppiminen, IoT, robotic process automation) yleistyessä.

Perinteisten omien palvelimien sijaan jo pelkkä pilviympäristöön siirtyminen on ekoteko. Etenkin jos pilviympäristössä oleva ratkaisu on tehty optimaalisella tavalla palvelinkapasiteettia ja talletustilaa optimoiden, on selvästi pienempi ekologinen jalanjälki mahdollista saavuttaa. Tämä näkyy esimerkiksi pilviympäristöjen sähkönkulutuksen ja prosessointitehovaatimusten pienenemisenä.