Työntekijän tyytyväisyys rakentuu 5 asiasta

Itselle mielekkäät hankkeet

Pääset vaikuttamaan siihen millaisissa projekteissa
työskentelet ja millainen rooli sinulla on niissä.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

All work and no play makes Jack a dull boy. Töissä hommat hoituvat parhaiten kun muukin elämä on kunnossa.

Työkyvyn ylläpitä­minen

Ilman fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia koodari kirjoittaa haperoa koodia. Meillä pääset kokeilemaan uusia harrastuksia ja osallistumaan erilaisiin mielen valmennuksiin.

Itsensä kehittämi­nen

Tällä alalla työskentelevä tietää että se mitä nyt osaa, ei riitä enää kahden vuoden kuluttua. Autamme sinua rakentamaan ikioman
oppimispolkusi.

Reilu palkka ja hyvät edut

Vaikkei raha ole tärkein asia työssä, se tuo mielenrauhaa. Samoin tieto siitä, että pääset erikoislääkärille kun sitä tarvitset.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.