Inhimillinen kestävyys

Tärkeimpänä yksittäisenä perustana kestävälle ohjelmistokehitykselle on inhimillinen kestävyys. Inhimillinen kestävyys viittaa yksilön jatkuvaan, elämän mittaiseen kehittymiseen ja hyvinvointiin ja luo pohjan neljälle muulle osa-alueelle. 

Meidän tavoitteemme on pitää asiakastyytyväisyytemme korkealla, ja se onnistuu vain, jos työntekijämme ovat tyytyväisiä. Työntekijöidemme tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin pyrimme takaamaan erityisesti seuraavilla komponenteilla: 

  • osaamisen jatkuvalla kehittämisellä
  • kiinnostavilla ja sopivasti haastavilla asiakashankkeilla
  • yksilöä tukevalla yrityskulttuurilla sekä
  • työstä maksettavalla kilpailukykyisellä ja reilulla korvauksella, joka mahdollistaa jokaiselle omannäköisen arjen. 

 

Osaavat työntekijät mahdollistavat teknisesti kestävien ja pitkällä aikavälillä kustannustehokkaiden ratkaisujen toteuttamisen. Siksi osaamisen tulee olla sillä tasolla, että ei olla vain hyviä koodaamaan työn alla olevaa, vaan osataan ja halutaan miettiä esimerkiksi teknologioiden ja arkkitehtuurin kestävyyttä tulevien vuosien aikana. Se mitä osataan nyt, ei riitä tulevina vuosina, minkä vuoksi panostamme kovasti osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kehittyminen ja siihen liittyvät tavoitteet luonnollisesti myös motivoivat useimpia. 

Tärkeässä asemassa ovat myös osaavat, ammattitaitoiset työkaverit, joilta voi oppia ja jotka pystyvät auttamaan eri tilanteissa. Ohjelmistokehityshankkeissa esiintyy aina jonkinasteisia haasteita, ja niistä on uskallettava puhua asiakkaan kanssa varhaisessa vaiheessa. Meidän tehtävämme yrityksenä on tukea konsulttejamme omassa työssään esimerkiksi käymällä asiakkaan kanssa jatkuvaa dialogia hankkeen edistymisestä ohjausryhmissä. 

Mielestämme hyvän työsuhteen peruspilareihin kuuluu myös se, että jos kehittäjien osaamiselta ja asenteelta vaaditaan paljon, on siitä myös oltava valmis maksamaan reilu korvaus. Hyvä palkka mahdollistaa jokaiselle omannäköisensä arjen sekä auttaa työn ja vapaa-ajan tasapainottamisessa.