Inhimillinen kestävyys

Tärkeimpänä yksittäisenä perustana kestävälle ohjelmistokehitykselle on inhimillinen kestävyys. Inhimillinen kestävyys viittaa yksilön jatkuvaan, elämän mittaiseen kehittymiseen ja hyvinvointiin ja luo pohjan neljälle muulle osa-alueelle. 

Meidän tavoitteemme on pitää asiakastyytyväisyytemme korkealla, ja se onnistuu vain, jos työntekijämme ovat tyytyväisiä. Työntekijöidemme tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin pyrimme takaamaan erityisesti seuraavilla komponenteilla: 

  • osaamisen jatkuvalla kehittämisellä
  • kiinnostavilla ja sopivasti haastavilla asiakashankkeilla
  • yksilöä tukevalla yrityskulttuurilla sekä
  • työstä maksettavalla kilpailukykyisellä ja reilulla korvauksella, joka mahdollistaa jokaiselle omannäköisen arjen. 

 

Osaavat työntekijät mahdollistavat teknisesti kestävien ja pitkällä aikavälillä kustannustehokkaiden ratkaisujen toteuttamisen. Siksi osaamisen tulee olla sillä tasolla, että ei olla vain hyviä koodaamaan työn alla olevaa, vaan osataan ja halutaan miettiä esimerkiksi teknologioiden ja arkkitehtuurin kestävyyttä tulevien vuosien aikana. Se mitä osataan nyt, ei riitä tulevina vuosina, minkä vuoksi panostamme kovasti osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kehittyminen ja siihen liittyvät tavoitteet luonnollisesti myös motivoivat useimpia. 

Tärkeässä asemassa ovat myös osaavat, ammattitaitoiset työkaverit, joilta voi oppia ja jotka pystyvät auttamaan eri tilanteissa. Ohjelmistokehityshankkeissa esiintyy aina jonkinasteisia haasteita, ja niistä on uskallettava puhua asiakkaan kanssa varhaisessa vaiheessa. Meidän tehtävämme yrityksenä on tukea konsulttejamme omassa työssään esimerkiksi käymällä asiakkaan kanssa jatkuvaa dialogia hankkeen edistymisestä ohjausryhmissä. 

Mielestämme hyvän työsuhteen peruspilareihin kuuluu myös se, että jos kehittäjien osaamiselta ja asenteelta vaaditaan paljon, on siitä myös oltava valmis maksamaan reilu korvaus. Hyvä palkka mahdollistaa jokaiselle omannäköisensä arjen sekä auttaa työn ja vapaa-ajan tasapainottamisessa.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.