Hyvä asiakassuhde vaatii haastamista ja peiliin katsomista – tarvitaan suoruutta ja rehellisyyttä

Vaikka Compile on kasvanut koko historiansa ajan, kasvu on ollut hallittua – vajaan vuosikymmenen aikana yhdestä konsultista sataan.

Joku toinen firma olisi voinut kasvaa samassa ajassa satojen konsulttien yritykseksi.

Hallitulle kasvulle on syynsä.

Jos liiketoiminnan pääpaino on kasvussa, se saattaa tarkoittaa asiakkuuksien haalimista hinnalla millä hyvänsä.

Sellainen taas usein kaatuu työntekijöiden niskaan.

Kun on pakko saada konsultti myytyyn projektiin, ei kysytä konsultin omaa kiinnostusta, vaan määrätään hänet siihen.

Kun konsultti stressaantuu projektissa, käännetään pää poispäin tai sanotaan että jaksa vielä vuosi.

Ja kun konsultti ei anna parasta panostaan, työn laatu heikkenee, eikä asiakas ole tyytyväinen.

Tuolla yhtälöllä voi kyllä tehdä rahaa. Mutta se raha otetaan työntekijöiden ja asiakkaiden selkänahasta.

Se ei ole oikein.

Kasvun pitää rakentua ihmisten kunnioittamiselle.

Sillä lailla me Compilessa yritämme liiketoimintaa rakentaa.

Täällä keskitytään asiakassuhteiden syventämiseen.

Se ei tarkoita kaikkeen ”joon” sanomista vaan välillä haastamistakin. Ja peiliin katsomista silloin kun itse mokataan. Mutta asiakassuhde kestää monenlaista silloin kun se perustuu suoruuteen ja rehellisyyteen.

Sellainen kunnioittava suhde petaa yhteisiä onnistumisia, jotka mahdollistavat kestävän kasvun, jossa voittavat niin asiakas ja työntekijät kuin konsulttiyrityskin.

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.