Mikä numerosarja? – 0…1/3…4,7…10…30…63…100

Oheinen numerosarja ei ole piin likiarvo eikä Fibonaccin lukujono vaan … 

….Compilen häpeilemätön omakehu. Numeroiden selitykset ovat seuraavat:

 

0 = 0 loppuunpalanutta konsulttia koko Compilen historiassa. (Vakuutusyhtiö ei ensin uskonut tätä.)

 

1/3 = Meillä vietetään sairaspäiviä 1/3 alan keskiarvoon verrattuna. 

 

4,7 = Viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn mittaus oli 4.7/5.

 

10 = Meidän vaihtuvuus on alle 10 % kun muissa alan firmoissa luku saattaa olla 30 %. 

 

30 = Meillä on tyytyväisiä asiakkaita 30+. Valtaosa jo vuosien takaa.

 

63 = Kun hyvä luku työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavassa eNPS-kyselyssä on 30, meillä se on 63.

 

100 = Kun vuonna 2015 aloitti Compilen ensimmäinen konsultti, nyt 8 vuotta myöhemmin konsultteja on 100+.

 

Tästä on hyvä jatkaa.

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.