Näin ”no bullshit”-filosofia auttoi kasvamaan nollasta 12M€ liikevaihtoon 

Kaikki isot asiat alkavat pienestä.

Yli 100 metriä korkeaksi kasvava jättiläispunapuu on ensin vain mullasta ponnistava verso. 

Samalla tavalla alkoi Compilekin tie vuosikymmen sitten.

Kun varsinainen toiminta käynnistyi vuonna 2015, konsultteja oli vain yksi, Nikolai.

Hänen kanssaan perustajat Juha ja Mika alkoivat tehdä ohjelmistokehitystä eri tavalla kuin muut: no bullshit -idealla.

 

Se tarkoitti kolmea asiaa:

🤝 myynnin pitää perustua rehellisyyteen eli lupauksiin jotka voidaan lunastaa

💎 devaajilla pitää olla sekä kompetenssi että arvot kohdillaan

❤️ devaajien motivaatio pysyy korkealla kun heitä tuetaan oikealla tavalla

 

Näistä periaatteista kehittyi moni hyväksi havaittu arkinen käytäntö kuten:

❓ yhden kysymyksen bisnesmalli (”Lisääkö tämä päätös konsulttien viihtymistä vai ei?”)

🤠 kolmen hatun hankkeenhoitomalli (sama ihminen on sekä myyjä että konsultin esihenkilö JA asiakasvastaava)

📆 kuukausittaiset pulssipalaverit (niissä konsultti voi purkaa mieltään ja kuulee palautetta asiakkaan puolelta)

 

Tällaisella kulttuurilla pyritään luomaan raamit ihmisten viihtymiselle töissä. 

Se taas edesauttaa kovatasoisen koodin tuottamista, mikä puolestaan petaa asiakashankkeiden onnistumista.

Ja vaikka kasvu ei ole Compilelle itseisarvo, nyt vuosikymmen perustamisen jälkeen meitä on yli 100 ja liikevaihto yli 10 M€.

Näyttää siltä, että no bullshit -idea toimii.

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.