Varian Finland – Noona App

Varian Finland kehittää huippulaatuisia sädehoidon suunnittelujärjestelmiä. Noona yksi yrityksen ratkaisuista, jolla seurataan syöpähoidon vaikiuttavuutta, joka on suunniteltu tukemaan potilaita syöpähoidon aikana. Potilas voi ilmoittaa oireista sovellukseen ja hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata reaaliaikaisesti. Sovelluksen avulla voidaan antaa parempaa hoitoa ja suorittaa jatkuvaa arviointia, kun hoito perustuu todettuun kliiniseen näyttöön sekä dataan.

Haaste

Noona-sovelluksen käyttöliittymäkerroksen tekniikkaa kaipasi päivitystä ja käyttökokemus kokonaisvaltaista parantamista. Lisäksi Compile auttoi Noonan pilviarkkitehtuurin suorituskyvyn parantamisessa sekä palvelun skaalautuvuudessa. Kyseessä on vahvasti reguloitu toimintaympäristö, joten myös tietoturvalla oli projektissa jatkuvasti hyvin keskeinen rooli.

Tulokset

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.