Rekrytoija tapasi satoja koodareita – jokainen kysyi saman kysymyksen (eikä se liity rahaan)

Rekrytoijan lupaus – Tarinoita kestävästä ohjelmistokehityksestä

Äänessä Paavo, Head of Growth:

”Olen muutaman vuoden aikana jutellut monen sadan potentiaalisen rekryttävän kanssa.

Jokainen heistä esittää jossain vaiheessa saman kysymyksen: 

millaisia projekteja teillä pääsee tekemään?

Haluaisin aina luvata, että unelmaprojekteja jossa kaikki toimii kuin rasvattu, mutta se ei olisi totta.

Monestakaan syystä.

Nimittäin rekryhaastattelussa en vielä tunne kehittäjää tarpeeksi hyvin tietääkseni, millainen on juuri hänen unelmaprojektinsa.

Aina kehittäjä itsekään ei osaa sanoa, mikä sellainen voisi olla.

Lisäksi on aloittamisaika.

Yleensä vie pari kuukautta ennen kuin tekijä pääsee aloittamaan meillä. 

Siksi emme useinkaan vielä tiedä, millaisia projekteja silloin on pöydällä.

Mutta yhden lupauksen annan aina.

Että kuuntelen tarkalla korvalla yhdessä myynnin kanssa konsultin toiveet ja sitten niiden pohjalta etsimme sen mieluisimman mahdollisen projektin, jossa konsultti voisi viihtyä pitkään, jopa vuosia.

Ja jos osoittautuisi niin, että projekti ei olekaan käytännössä sitä mitä kehittäjä toivoi, sitten etsitään mieluisampi.

Kun konsultti löytää hankkeen jossa viihtyy, hänellä on vahva motivaatio ratkoa ongelmia ja osallistua tiiminsä kehittämiseen. 

Se puolestaan johtaa siihen, että asiakas on tyytyväinen.

Niin kaikki voittavat.”

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.