🇫🇮 Mitä Suomen lippu voi opettaa liiketoiminnasta? 

Huomenna jokainen lipputangon omistaja tässä maassa hilaa salkoon itsenäisyyspäivän kunniaksi Suomen lipun.

Vaikka lipussa on vain kaksi väriä ja yksinkertaiset muodot, siihen kiteytyy paljon merkityksiä.

Yhdelle lippu symboloi vapautta, josta maksettiin suuri hinta. 

Toiselle tasavertaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Kolmannelle pohjoisen luonnon puhtautta.

Hyvä symboli taipuu moneksi, mutta vasta kun se merkitsee kokijalleen jotakin. 

Pelkkä abstrakti symboli ei tarkoita mitään.

Sama on totta yritysten arvoväittämien kanssa.

Parhaimmillaan arvo on kuin lippu, jota kannetaan liiketoiminnan etunenässä ja jolle kaikki muu on alisteista.

Mutta vasta kun arvo pyritään elämään todeksi joka päivä ja kaikkien työntekijöiden tekemisissä, vasta silloin sillä on valta ohjata yritystä.

Aina hyvät aikeet eivät riitä. 

Monesti arvot tulevat syödyksi arjen hampaissa.

Compilessakin nousee aika ajoin keskustelua siitä, onko jokin firman markkinoinnissa esitetty väittämä totta – ja kenelle.

Yli sadan ihmisen yrityksestä löytyy tapauksia ja tulkintoja, joissa arvot eivät toteutuneet. 

Liketoiminta on osa elämää ja elämä on suttuista. Monesti asiat eivät mene niin kuin toivotaan.

Siksi on tärkeää puhua arvoasioista että kaikille olisi selvää mihin pyritään, vaikkei se aina toteutuisikaan.

Mitä kirkkaammat arvot, sitä paremmin ne ohjaavat toimintaa vaikeissa tilanteissa. 

Miten sinun organisaatiosi arvot toteutuvat työntekijöiden arjessa?

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.