Näin kiinteistöalan asiakkaamme kipuili – Lue, miten pystyimme auttamaan

Ohjelmistokonsultoinnin suola on se, että pääsee tutustumaan hyvin erilaisiin toimialoihin ja niiden problematiikkaan.

Asiakkaamme Caverion on pörssiyhtiö, joka on erikoistunut ratkomaan kiinteistönomistajien ongelmia kiinteistötekniikan avulla.

Nimittäin kiinteistöjen omistaminen ja hallinnointi ei ole ihan helppo homma.

Siinä joutuu tasapainottelemaan monien haasteiden kanssa, jotka ovat usein ristiriidassa keskenään.

Yhtäältä on panostettava rakennusten ja tilojen houkuttelevuuteen, jotta käyttäjät ja vuokralaiset pysyvät tyytyväisinä.

Toisaalta liiketoiminnan on oltava ympäristön näkökulmasta kestävää.

Kaiken lisäksi sijoitukselle on pystyttävä saamaan jatkuvaa tuottoa.

Kaikessa tässä apuna voi toimia kiinteistöjen tuottama data.

Mutta ongelmana on datan määrä ja sijainti: sitä on paljon, ja se on pirstoutuneena eri järjestelmiin. Siksi sitä on vaikea hyödyntää korjaavien toimenpiteiden tukena.

Caverion oli tunnistanut nämä asiakkaidensa haasteet ja tiesi, että tarvitaan keino, jolla data saataisiin helppoon muotoon ja päivittäiseen käyttöön.

Joten ei muuta kuin käärimään hihat.

Autoimme Caverionia rakentamaan alustan, SmartViewn, joka kokoaa kiinteistöjen käyttödatan lukuisista eri lähteistä yhteen.

Alustan avulla Caverionin asiakkaat voivat seurata reaaliajassa muun muassa kiinteistöjensä lämmityksen, sisäilman laadun ja ilmanvaihdon tilaa.

Nyt esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutukseen voidaan reagoida herkemmin kuin aiemmin. Kulut pysyvät kurissa ja toiminta on ennustettavaa.

Lisäksi reaaliaikaisen raportoinnin ansiosta kiinteistöjohtamiseen kulunut aika on selvästi vähentynyt.

Näin sanoo Caverionin Digital Solutions -yksikön Vice President Tuomo Härkönen:

”Compile on tuonut juuri oikeaa osaamista ja ennen kaikkea sopivaa asennetta. Erinomainen valinta kestävän ohjelmistokehityksen näkökulmasta.”

Caverionille kiitos tähänastisesta yhteistyöstä!

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.