Rekrytoija tapasi satoja koodareita – jokainen kysyi saman kysymyksen (eikä se liity rahaan)

Compilen rekrytoinnista vastaava Paavo Koskelin on viime vuosien aikana ollut yhteydessä useampaan sataan devaajaan.

Kontaktointi on tarjonnut Koskelinille hyvän näköalan siihen, mitä konsultit työpaikalta odottavat.

Paavo, mitä devaajalla on päällimmäisenä mielessä kun juttelet heidän kanssaan?

”Monenlaista. Mutta jokainen heistä esittää jossain vaiheessa yhden ja saman kysymyksen. 

Eikä se liity rahaan. 

Kysymys on: 

”Millaisia projekteja teillä pääsee tekemään?”

Mielestäni on huomionarvoista, että vaikka raha on kaikille rekryttäville tärkeä asia, vielä tärkeämpää heille on työn mielekkyys. 

Siksi haluaisin luvata jokaiselle, että hän pääsee tekemään unelmaprojekteja joissa kaikki toimii kuin rasvattu.

Mutta se ei olisi totta.

Kolmesta syystä.

Nimittäin rekryhaastattelussa en vielä tunne kehittäjää tarpeeksi hyvin tietääkseni, millainen on juuri hänen unelmaprojektinsa.

Toisaalta kehittäjä ei aina itsekään osaa sanoa, mikä sellainen voisi olla.

Lisäksi on työsuhteen aloittamisaika. Yleensä vie pari kuukautta ennen kuin tekijä pääsee aloittamaan meillä. 

Siksi emme useinkaan vielä tiedä, millaisia projekteja silloin on pöydällä.

Mutta vaikka en voi varmuudella luvata unelmaprojektia, yhden lupauksen annan aina.

Että kuuntelen tarkalla korvalla yhdessä myynnin kanssa konsultin toiveet ja että niiden pohjalta etsimme sen mieluisimman mahdollisen projektin, jossa konsultti voisi viihtyä pitkään, jopa vuosia.

Ja jos osoittautuisi niin, että projekti ei olekaan käytännössä sitä mitä kehittäjä toivoi, sitten etsitään mieluisampi.

Kun konsultti löytää hankkeen jossa viihtyy, hänellä on vahva motivaatio ratkoa ongelmia ja osallistua tiiminsä kehittämiseen. 

Mikä puolestaan johtaa siihen, että asiakas on tyytyväinen. Sillä lailla kaikki voittavat.”

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.