Tietosuojaseloste

Compile Oy kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja käsittelemiensä henkilötietojen yksityisyyttä. Tässä selosteessa kuvataan Compile Oy:n henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuusperusteita ovat muun muassa:

 • Lakisääteiset velvoitteet
 • Sopimus tai suostumus
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sopimusvelvoitteiden täyttäminen
  • Esimerkiksi asiakkuuden hoito, laskutus ja sovitut palvelut ja velvoitteet
 • Rekrytointiin liittyvä toiminta, viestintä, sekä prosessin käsittely
 • Markkinointi nykyisille ja tuleville kohderyhmille

Oikeutetuksi eduksi luetaan mm. tilanteet, joissa kohderyhmä (asiakas tai työnhakija) on yhteydessä ja aloitamme yhteistyön ( esimerkiksi tarjouksen teko, sopimuksen luonti, rekrytointiprosessi). Rekisteriin voidaan oikeutetun edun turvin lisätä myös tahoja, jotka rekisterinpitäjän harkitun päätöksen perusteella ovat kiinnostuneita tarjoamastamme.

Säilytettävä tieto ja säilytysaika

Asiakkaamme

 • Nimi, sähköposti, puhelinnumero
 • Yrityksen yhteystiedot, sekä asiakkaan asema
 • Asiakassuhteen tila ja sopimustilanne
 • Uutiskirjeen tilauksen status
 • Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen ajan ja ne säilytetään sopimusten päättymisen jälkeen valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi. Emme säilytä tai kerää asiakkaista kuitenkaan henkilöhistoriaa, vaan käsittelyn kohteena on vain ajantasaiset tiedot asiakkaan henkilöstöstä poislukien sellaiset tilaajatiedot, jotka ovat merkityksellisiä esimerkiksi siksi, että henkilö on tehnyt tilauksen tai sopimuksen kanssamme

Työnhakijat

 • Nimi, yhteystiedot
 • CV, työhakemus ja muut työnhakijan prosessissa luovuttamat lisätiedot
 • Työnhakijan kanssa käyty viestintä
 • Prosessin kulku, lopputulos ja tähän liittyvä tiedonvaihto
 • Tiedot tallennetaan neljäksi vuodeksi eteenpäin, siitä hetkestä lukien, jolloin hakijan kanssa on viimeksi oltu yhteydessä

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot poistetaan järjestelmistä säännöllisesti.

Keräämme tiedot pääosin aina suoraan rekisteröidyltä itseltään tai niitä kertyy meille asiakassuhteen aikana. Niiden luovuttaja voi olla myös organisaatio, jota rekisteröity edustaa.

Kolmansilta osapuolilta voimme kerätä tietoja esimerkiksi asiakkaan luottokelpoisuuden varmistamiseksi (Suomen Asiakastieto) tai nimenkirjoitusoikeuden varmistamiseksi (kaupparekisteri).

Tietojen käsittely

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei palveluiden tuottamiseksi tai lainsäädännössä sitä vaadita.

Kaikki henkilötietoja sisältävä data ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat EU:n sisäpuolella.

Verkkosivustovierailijat

Verkkosivuilla vierailijoista kerätyt henkilötiedot ovat seuraavia:

 • IP-osoite (verkko-osoitteesi). Tästä pystymme päättelemään mm.
  • Organisaation nimi, jonka verkkoa käytät, maa, kaupunki tai alue, jolta yhteytesi muodostat
 • Laitteellesi asetettu eväste, joka muodostaa sinusta yksilöllisen tunnisteen esimerkiksi laitteesi ja selaimesi tietojen perusteella
 • Jos olet sallinut selaimen yksityisyysasetuksissa seurannan, saamme tietoomme myös sivun, jolta saavut sivuillemme, laitteesi mallin, käytätkö internetselainta, mobiililaitetta vai sovellusta, selaimen version, sivuille tuloajan ja selailun kesto sekä näytön tarkkuuden ja käyttöjärjestelmäsi

Sinusta luotuun tunnisteeseen voimme liittää sivuilla katselemasi mediasisällön, klikatut tai näytetyt mainokset, sivustoille tallentamasi ja lähettämäsi tiedot, hakulausekkeet, sivuston käyttötavan ja esimerkiksi klikkaamasi linkit.

Evästeet ja tietojen säilytysaika

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa internetsivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja yhdistelemään tietoja. Tämän tiedon avulla pystymme seuraamaan, miten sivuja käytetään ja esimerkiksi parantamaan sivujemme sisältöä yksittäisten käyttäjien käytön mukaan.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme heidän yksilöityjen tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluita. Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä, keräämme tietoja vain omaan käyttöön.

Google Analytics

Analytics on työväline, jolla ensisijaisesti seurataan sivujemme käyttöä. Montako kertaa vierailija käy sivuillamme, miten kauan viipyy, millä osoitteella sivuille saavutaan, selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, ruudun resoluutio ja tiettyjen ohjelmistojen tuki. Myös verkkotietoja kerätään, kuten verkko-osoite, josta vierailu tehdään ja verkon maantieteellinen sijainti.

Analytics kerää myös seuraavia tietoja: Linkit, joilla sivuilta poistutaan muualle, lomakkeiden täytön virheet, videoiden katselu, miten pitkälle sivuja lukee ja miten vierailija käyttää sivuston toiminnallisuuksia.

Leadfeeder

Leadfeeder on työväline, jolla seurataan sivujemme käyttöä ja mistä sivuillamme vieraillaan.

Google reCAPTCHA

Työkalua käytetään lomakkeiden lähettämisen yhteydessä sen varmistamiseksi, että lähettäjä ei ole robotti, vaan oikea ihminen

LinkedIn

LinkedIn Compile Oy:n profiilissa voimme seurata LinkedIn vierailijoita. Vierailijoista nähtävät tiedot ovat kävijän LinkedIn palvelulle antamat näkymätiedot, joissa voi olla mm. nimi, yritys, yhteystiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on Suomen lain takaamat oikeudet henkilötietoihisi liittyen.

Epäasianmukainen tai lainvastainen käsittely tulee ilmoitetaan meille viipymättä. Näin voimme reagoida tilanteeseen sen vaatimilla toimilla.

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin rekisteröityyn liitettäviin tietoihin. Oikeutta tutustua omiin tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Myös yritysten väliset salassapitovelvoitteet tai liikesalaisuudet voivat rajoittaa tätä oikeutta.

Voimme periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyynnön toteuttamisesta. Jos pyyntö on kohtuuton, voimme myös kieltäytyä pyynnöstä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Väärien ja vanhentuneiden tietojen korjaaminen pyritään tekemään aina, kun sellaisia havaitaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
 • Tietojen käsittely on lainvastaista

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa. Suostumuksen voi peruttaa muuttamalla selaimen yksityisyysasetuksia siten, että emme saa kerättyä enää selaimestasi tietoja.

Tarvittaessa lisätietoja tietosuojasta löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Compile Oy

Valimotie 21

00380 Helsinki

Sähköposti: info@compile.fi

Y-tunnus: 2544339-3

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.