5 tapaa joilla voit nostaa yrityksesi digimaturiteettia – seniorikonsulttien avulla

10 vuotta sitten yrityksillä ei välttämättä ollut omaa tietoteknistä osaamista talon sisällä joten digipalvelut rakennettiin pitkälti ulkopuolisin voimin.

Silloin ostettiin softataloilta kokonaisia tiimejä, ja asiakkaiden piti vain luottaa siihen, että projektit saadaan pakettiin.

Onneksi ei enää eletä tuota aikaa.

Viime vuosina moni yritys on kasvattanut digimaturiteettiaan niin, ettei ole täysin riippuvainen ulkopuolisesta avusta.

Yrityksistä löytyy jo monenlaista osaamista omasta takaa. Hyvä lähtökohta on, jos pystyy johtamaan projektinsa itse.

Mitä lähempänä liiketoimintaa sovelluksia ja järjestelmiä kehitetään, sitä paremmin niissä voidaan ottaa huomioon liiketoiminnan tavoitteet.

Lisäksi jatkuvaa digikehitystyötä tekevistä yrityksistä löytyy enenevässä määrin omia palkattuja devaajia.

Tämä on hyvä kehityssuunta myös ohjelmistokehitystaloille, sillä on kaikkien etu, että ratkaisut joita yrityksille rakennetaan, todella tehdään heidän liiketoimintansa ehdoilla.

Mutta vaikka yritysten talon sisäinen osaaminen ja ymmärrys digipalveluiden kehittämisesta kasvaa koko ajan, silti ulkoa ostetuilla senioritason devaajakonsulteilla on edelleen merkittävä rooli yritysten digimaturiteetin kasvattamisessa.

Alla on 5 tapaa, miten seniorikonsultit voivat auttaa yritystäsi tässä.

 

1 – Tehokkaat työtavat – Usein seniorit tuovat mukanaan fiksuja työtapoja, jotka ovat asiakasorganisaatiolle uusia. Esimerkiksi eräs Compilen konsultti tutustutti oman tiiminsä ketterän kehityksen malliin ja kun sillä saatiin hyviä tuloksia aikaan, malli otettiin käyttöön koko organisaation laajuudelta.

2 – Ymmärryksen kasvattaminen – Senioridevaaja on usein mentorihahmo tiimin junioreille, ja jakaa mielellään osaamistaan. Kun juniorilla on mahdollisuus seurata läheltä seniorin työskentelyä ja kysellä, ymmärrys yrityksen sisällä kasvaa kohisten.

3 – Sopivat teknologiavalinnat – Huonot teknologiavalinnat voivat hidastaa tai jopa rampauttaa yrityksen sovelluskehityksen. Kokemuksensa ansiosta seniori pystyy auttamaan yritystä valitsemaan sellaiset teknologiat jotka ovat integroitavissa olemassa olevaa järjestelmään. 

4 – Kestävä kehittäminen – Fiksu jatkokehitys vaatii koodilta muutakin kuin että lopputulos toimii. Eräässä projektissa alustan sekava koodi vaikeutti jatkokehitystä. Compilen konsultti ehdotti, että kirjoittaisi koko koodin uudestaan. Työ vei muutaman kuukauden mutta sen jälkeen kehitys oli monikertaisesti nopeampaa. 

5 – Juurisyiden kirkastaminen – Seniori ei tee sokeasti mitä pyydetään, vaan haluaa ymmärtää, miksi niin ollaan tekemässä. Se auttaa asiakasyritystä varmistumaan siitä, että sovelluksen ratkaisut todella palvelevat loppukäyttäjää ja sitä kautta liiketoiminnan tavoitteita.

 

Talon sisäisen digiymmärryksen jatkuva kasvattaminen on kriittistä kilpailukyvyn säilyttämiseksi nykyaikaisessa markkinassa. Tässä voi olla suureksi avuksi seniorikonsulttien pitkä kokemus ja laaja ammattitaito.

Anna meidän auttaa yritystäsi viemään sovelluskehitysprojektisi seuraavalle tasolle. Ota yhteyttä niin etsitään juuri teidän tiimiinne sopiva seniorikonsultti.

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.