Esihenkilö varoittaa – ”Jos konsultti ei tule nähdyksi ja kuulluksi, hän alkaa pienentää itseään”

Vaikka kaikissa ammateissa on omat haasteensa, ohjelmistokonsultin työ voi olla jakomielistä.

Yhtäältä teet töitä asiakkaan tiimissä. Toisaalta palkka tulee muualta.

Pahimmillaan olet yhteydessä työnantajaasi puolivuosittain tai vain kerran vuodessa.

Jollekin sellainen sopii mutta moni voi kokea jäävänsä yksin huolien ja ongelmien kanssa.

Compilen konsulttien esihenkilö ja hankevastaava Marika Kosonen kertoo nähneensä urallaan monenlaista ihmisten yksinjättämistä ja sivuuttamista.

”Jos ihminen ei koe tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, hän alkaa pienentää itseään.

Sellaisella voi olla ikävät seuraukset.

Se ettei saa riittävää palautetta tai kokee ettei omaa työtä arvosteta, voi loukata tai antaa syyn epäillä omaa ammattitaitoa.

Mikä puolestaan heijastuu epävarmuutena tekemiseen.

Silloin työstä katoaa ilo ja siitä tulee pakkopullaa.

Eikä puurtaminen tee hyvää jaksamiselle ja mielenterveydelle.

Sellainen näkyy nopeasti asiakkaan päässä työn jäljen heikkenemisenä.

Siksi pidän Compilen kuukausikeskusteluita konsultin kanssa kriittisenä tekijänä niin konsultin itsensä kuin meidänkin kannalta.

Mitä paremmin konsultti kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, sitä paremmin hän viihtyy meillä ja sitä parempaa työtä hän asiakkaalle tekee.

Konsultin hyvä fiilis on asiakkaankin etu.”

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.