Compile sai huippupisteet henkilöstökyselystä pandemian aikana

Compilen perustajien teesi parhaasta mahdollisesta työtyytyväisyydestä joutui todelliseen testiin. Vuoden 2020 lopun henkilöstökyselyn tulokset jännittivät perustajia erityisesti, koska yrityksen liikevaihto oli kasvanut 50% aikana, jota leimasi globaalista pandemiasta johtuva epävarmuus ja työskentelytapojen äkillinen muuttuminen. Huoli oli kuitenkin turha, sillä yritys sai työntekijöiltään huippuarvosanan. 

Korporaatioiden raskas kulttuuri, työntekijöiden jatkuva managerointi, joustamattomuus työtehtävien valinnassa, kärsinyt työmotivaatio. 

Kun Compilen perustajat Juha Heikkinen ja Mika Perttilä saivat päähänsä idean oman konsulttiyrityksen perustamisesta viisi vuotta sitten – keskiössä oli äärimmäisen tärkeä asia – tyytyväiset työntekijät. Molemmat olivat todistaneet aikaisemmissa työpaikoissa mitä käy kun työntekijöiden tyytyväisyyttä ei priorisoida. 

Perustajien teesi oli, että onnelliset työntekijät haluavat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja oppia jatkuvasti lisää, mikä johtaa luonnollisesti korkeaan asiakastyytyväisyyteen. 

Työtyytyväisyys joutui todelliseen testiin pandemian aikana

Perustajien filosofia joutui testiin, kun Compilen työntekijöiden tyytyväisyys testattiin koko henkilöstön laajuisesti. Henkilöstökyselyn tulokset jännittivät perustajia erityisesti, koska yritys oli kasvanut rivakasti aikana, jota leimasi globaalista pandemiasta johtuva epävarmuus ja työskentelytapojen äkillinen muuttuminen. 

“Tietysti meitä hirvitti, etenkin kun koko vuosi oli ollut suurta myllerrystä, jouduimme siirtymään etätyöskentelyyn ryminällä, emmekä enää nähneet työntekijöitämme toimistolla yhtä usein kuin aikaisemmin”, sanoo Perttilä. 

Huoli oli kuitenkin turha, sillä yritys sai työntekijöiltään korkea arvosanan. Arvostelussa käytettiin nettosuositteluindeksiä Employee Net Promoter Scorea (eNPS), joka paljastaa kuinka halukkaita työntekijät ovat suosittelemaan omaa työpaikkaa ystävilleen ja kollegoilleen. eNPS arvostelussa yritys saa arvon -100 ja 100 väliltä, ja arvot yli 20 ovat erittäin hyviä.

Compile ylsi huippuarvosanaan 70 ja sai testauksen suorittaneelta Signi-yritykseltä Future Workplace -sertifikaatin, joka ansaitaan kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmäryksellä.

Oikeanlainen odotusten hallinta

Mikä saa compilelaiset suosittelemaan työpaikkaansa ystävilleen ja kollegoilleen? 

Henkilöstökyselyssä sellaiset väittämät kuin Mielekkäät työtehtävät, Oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut sekä Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta mainittiin merkityksellisimpinä seikkoina. 

“Meillä puhutaan avoimesti ja rehellisesti siitä, mitä työ pitää sisällään. Konsulttimme tietävät, että aina ei pääse tekemään omaa lempparihommaa, mutta pitkällä aikavälillä haluamme, että työntekijämme pääsevät tekevät sellaisia tehtäviä, joissa he pääsevät loistamaan”, sanoo Perttilä. 

Jaakko Mutikainen on tehnyt full stack -koodarin töitä Compilella vuoden verran. Hänen mukaansa parasta Compilella ovat reilu palkka, mielenkiintoiset työtehtävät ja työntekijöiden autonomia. “Hyvä palkka on paras motivaattori, mutta minulle tärkeää on myös se, että saan järjestää työpäivät haluamallani tavalla”, sanoo Mutikainen.  

Yhteishenki pandemia-aikana on näkynyt siinä, että tiimin koko on jopa kasvanut. Digikanavien ja tapaamisten lukumäärä ja tiheys on viety aivan uudelle tasolle. “Etätyö voi olla yksinäistä hommaa, me olemme halunneet mahdollistaa kohtaamiset digitaalisissa kanavissa. Ja kun pandemiasta tullaan ulos, niin pidämme porukalla kunnon bileet”, sanoo Perttilä. 

Compilen secret sauce – vapaat kädet ja reilu palkka

Kun luodaan tulevaisuuden liiketoimintaa, osaamisen pitää pysyä huipputasolla. Samaan aikaan eri elämäntilanteessa työntekijät haluavat eri asioita.

“Kun yksi haluaa kehittää ammattiosaamista työn ohella, toinen haluaa työpäivän päätteeksi viettää laatuaikaa perheensä kanssa ja kolmas työn jälkeen uppoutua harrastuksiin. Työntekijämme päättävät itse, milloin he keskittyvät työhön, työssä kehittymiseen ja milloin nauttivat arjestaan”, sanoo Perttilä. 

Perustajien päätös reilusta palkasta mahdollistaa jokaiselle omannäköisensä arjen sekä auttaa työn ja vapaa-ajan tasapainottamisessa.

Compilen konsultit tekevät töitä asiakkaiden kanssa tiivisti, ilman suuren konsulttitalon tapaa, jossa näkyvyys asiakkaaseen usein häviää. Tämän mahdollistaa Compilen kompakti koko ja perustajien aktiivinen tuki. Systemaattinen asiakkuudenhoitomalli varmistaa, että ketään ei jätetä yksin asiakkaalla – tukea löytyy ja sitä annetaan.

“Kun hoidamme rekrytoinnin itse, pääsemme samantien puhumaan siitä, mitä työntekijä toivoo työpaikaltaan, ja miten voimme työnantajana auttaa häntä saamaan parhaan mahdollisen työtyytyväisyyden”, summaa Perttilä.

Lue lisää Compilesta | Kokenut ohjelmistokehittäjä – hae meille töihin! | Ohjelmistokonsultointi

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.