Miten edistää ihmisyyttä ja hyvinvointia ohjelmistokehityksessä – Inhimillisen kestävyyden filosofia, osa 1

Toista vuotta kestävä pandemia on asettanut työssä jaksamiselle uudenlaisia haasteita – siksi inhimillisen kestävyyden teesit tuntuvat tänä päivänä olevan kriittisen tärkeitä. Samaan aikaan työelämässä niiden käytännön toteuttaminen näyttää olevan monille yrityksille haasteellista. Liian usein näemme esimerkkejä, joissa liiketoiminnan hetkellinen etu, asiakkaan lyhyen ajan etu tai päättäjän oma etu ajaa inhimillisen kestävyyden yli. Töissä – kuten ohjelmistokehityksessä – työ perustuu täysin ihmisiin, asenteeseen ja osaamiseen, näiden teesien yli ei voi kävellä jos haluaa menestyä.

Tässä kaksiosaisessa blogisarjassa esittelemme esimerkkejä siitä, kuinka Compile ratkoo ihmisten arkipäivän asioita varmistaen, että kaikki ovat voittajia. Ratkaisut
tehdään ihmiset edellä, ei maksimoiden tulovirtoja tai hetkellistä laskutusta.

Tämä inhimillisen kestävyyden blogisarjan ensimmäinen osa, jossa käsittelemme, kuinka työntekijöitä voi tukea seuraavissa tilanteissa:

  • Haasteet ihmissuhteissa
  • Pandemia ja jaksaminen
  • Virheet eli “mokat”

Haasteet ihmissuhteissa

Parisuhteissa voi olla usein isoja haasteita ja suurin tietysti on parisuhteen päättyminen, johon voi liittyä paljon muita ihmisiä, kuten esimerkiksi lapsia. Näissä tilanteissa tuemme työntekijöitämme antamalla tarvittavan määrän vapaata, sekä raivaamalla tilaa ja aikaa myös asiakkaan puolelle, jotta tilanteen saa haltuun ja elämän rullaamaan. Ihminen on haavoittuvainen näissä tilanteissa ja jo ensimmäisessä keskustelussa tärkeitä todettavia asioita on, että työpaikkasi ei ole vaarassa ja kyllä tästä eteenpäin päästään – töitä kyllä ehditään tekemään. Emme siis lue näissä tilanteissa työehtosopimusta yrittäen maksimoida yhtiön ansaintaa vaan katsomme yhdessä työntekijän kanssa parhaan suunnitelman molemminpuolin, jolla päästään eteenpäin. Näin sekä asiakkaamme että me saamme erittäin sitoutuneen, ja korkealla tasolla suorittavan ammattilaisen tuleville vuosille.

Pandemia ja jaksaminen

Työelämässä jaksaminen on korostunut pandemian aikana ja kuuntelemme erittäin herkällä korvalla onko mahdollisesti tarvetta pitää hieman taukoa ja ladata akkuja (hyviä lääkkeitä tähän ovat esimerkiksi pitkä viikonloppu, pari viikkoa vapaata). Tämän lisäksi fyysinen jaksaminen ja puitteet tulevat olla työntekijöillä kunnossa. Olemme mm. hankkineet työntekijöillemme virtuaalisen jumppaohjelman, jonka avulla istumatyöläinen voi itselleen sopivalla ajalla valita ja harrastaa taukoliikuntaa. Samoin tuemme kodin ergonomisia ratkaisuja laitteiden ja varusteiden avulla, joita on pandemian aikana saanut vapaasti lainata toimistolta.

Virheet eli “mokat”

“Et tee virheitä jos et tee mitään” on mielestämme erinomainen sanonta. Töitä tehdessä tulee aina tehtyä virheitä ja olemme kulttuurissamme aina korostaneet avoimuutta ja rehellisyyttä. Nopeasti käsitelty virhe on aina kaikkien osapuolien etu – katse säilyy pallossa, hankkeisiin ei kerry tyytymättömyystaskuja ja työntekijän päivittäinen työskentely on helpompaa, kun ei tarvitse piilevän taakan kanssa painia. Käsittelemme esille tulevat epäkohdat ja virheet yhdessä, mietimme parhaat tavat mennä eteenpäin ja tilanteen sen salliessa, jaamme tietoa kollegoille. Olemme saaneet tavastamme toimia erinomaista palautetta asiakkailtamme ja useampi asiakas on todennut meidän selkeästi erottuvan markkinassa aktiivisella ohjausotteellamme.

Lue lisää Compilesta | Kokenut ohjelmistokehittäjä – hae meille töihin! | Ohjelmistokonsultointi

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.