Miten edistää ihmisyyttä ja hyvinvointia ohjelmistokehityksessä – Inhimillisen kestävyyden filosofia, osa 2

Tässä kaksiosaisessa blogisarjassa esittelemme esimerkkejä siitä, kuinka Compile ratkoo ihmisten arkipäivän asioita varmistaen, että kaikki ovat voittajia. Ratkaisut tehdään ihmiset edellä, ei maksimoiden tulovirtoja tai hetkellistä laskutusta. Inhimillisen kestävyyden blogisarjan ensimmäisessa osa löytyy täältä. Blogisarjan toisessa osa käsittelemme, kuinka työntekijöitä voi tukea seuraavissa tilanteissa:

  • Ruuhkavuodet
  • Haasteet johtamisessa
  • Yhteistyötahon tai asiakkaan epäasiallinen käytös

Ruuhkavuodet

Ruuhkavuodet kuuluvat usein lapsiperheellisten arkeen. Silloin aikaa esimerkiksi firman tilaisuuksiin, rientoihin tai vaikka itsensä kehittämiseen on erittäin rajallisesti. Niukan ajan haluaa käyttää ennen kaikkea itselle tärkeiden ihmisten kanssa eikä firman pikkujouluissa. Annamme vapaat kädet ihmisille oman työajan suhteen, siten, että etukäteen sovittaessa lähes kaikki järjestelyt ovat mahdollisia. Esimerkkejä tällaisista järjestelyistä firman historian aikana ovat olleet:

-Puoleksi vuodeksi sovittu 60% työaika;
-Pari pidempää viikonloppua akkujen lataamiseen;
-Viikon extra poissaolo perheen kanssa reissaamista varten;

Olemme myös sopineet erään työntekijän kanssa mm. 60% työajasta parin kuukauden ajaksi, kun työntekijän lapsi on aloittanut ensimmäisellä luokalla koulussa. Toinen työntekijämme pystyi ottamaan vuoden vapaata “viimeisen ruuhkavuoden” jälkeen, kun saimme asiasta sovittua etukäteen hyvässä hengessä.

Haasteet johtamisessa

Yksi merkittävä tekijä inhimillisessä kestävyydessä ja työssä jaksamisessa on huono johtaminen. Huono johtaminen voi olla heikkoa asiajohtamista, työohjausta, sekavaa tavoitteiden asetantaa ja monijohtamista, läsnäolon ja kiinnostuksen puutetta, ja prioriteettien epäselvyyttä. Joskus asiat ovat kuitenkin niin monitahoisia, että asiakkaamme saattavat tarvita apua tiettyjen kokonaisuuksien hahmottamisessa. Tällöin tarjoamme apua johtamistyöhön tai jopa johtamisen rakenteisiin. Aikainen puuttuminen johtamisen ongelmiin lisää työtyytyväisyyttä, tehokkuutta ja tuloksia – samaan aikaan pienentäen budjetteja ja tehostaa aikatauluja eli mahdollistaa aidon kestävän kehityksen.

Yhteistyötahon tai asiakkaan epäasiallinen käytös

Joskus törmää yhteistyöhön, jossa niin sanotusti näytetään kaapin paikka eli toimitaan ja käsitellään yhteistyökumppaneita erittäin huonosti. Näissä tilanteissa olemme aina menneet suoraan ylimmän johdon puheille ja kysyneet suoraan, onko toiminta heidän mielestään hyväksyttävää. Nämä poikkeukset on saatu aina käsiteltyä hyvässä hengessä ja asiat on saatu oikenemaan. Tämä tuo hankkeisiin työrauhan ja varmistaa sen, että saadaan paras mahdollinen lopputulos. Tämä on tärkeää inhimillisen kestävyyden kannalta, koska painostavassa tai vähättelevässä ympäristössä ei saa itsestään parasta irti.

Lue lisää Compilesta | Kokenut ohjelmistokehittäjä – hae meille töihin! | Ohjelmistokonsultointi

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.