Referenssit

Toimimme asiakkaidemme kumppanina verkkopalveluiden, mobiilisovellusten ja IoT-hankkeiden kehitysprojekteissa
Noona osana potilaan syövän hoitoa

Noona osana potilaan syövän hoitoa

Compile on mukana kehittämässä terveysteknologiasovellusta Noonaa, jolla voidaan seurata potilaan syöpähoidon vaikuttavuutta. Compile uudistaa sovelluksen käyttöliittymäkerroksen tekniikkaa, jolla tähdätään sovelluksen käyttökokemuksen paranemiseen. Lisäksi Compile...

lue lisää

Ohessa on esimerkkejä siitä, mitä me Compilen IT-ammatilaiset olemme tehneet eri toimialoilla ja miten olemme hyödyntäneet ammattitaitoamme ja osaamissegmenttejämme ohjelmistokonsultoinnin projekteissa.

Finanssitoimiala

PSD2-direktiivi edellyttää maksupalveluntarjoajien maksu- ja asiakasrajapintojen avaamista kolmansille osapuolille. Tämä vaatii integraatioita useiden järjestelmien välillä ja myös muutoksia nykyisiin palveluihin sekä taustajärjestelmiin.

Valitsimme asiantuntijat, joiden vahvuuksia ovat mm. pääsynhallinta, rajapinnat, integraatiot sekä suurten kokonaisuuksien hahmottaminen ja ymmärtäminen. Kokeneella tiimillä oli jo vuosien toimialakokemus, joten he pääsivät kiinni käytännön työhön ensimmäisestä päivästä alkaen.

#Pankki #Finanssi #PSD2 #Mobiili #React #Spring #Java #AWS #REST #FunctionalProgramming #ReactiveProgramming #SaFe #Scrum

Energiatoimiala

Kuluttajien vaatimukset ovat kasvaneet myös energiatoimialalla. Asioita halutaan pystyä hoitamaan silloin kun se itselle parhaiten sopii. Asiantuntijamme ovat olleet mukana kehittämässä verkkopalvelua, jossa kuluttajien on helppo asioida.

#Energia #React #Java #ElasticSearch #AWS

Operaattorit

Operaattoreille on tärkeää, että he pystyvät tuottamaan erinomaisen käyttökokemuksen loppuasiakkaille pitäen kuitenkin toiminnan kustannustehokkaana ja asiakasuskollisuuden korkeana. Tämä toteutetaan kehittämällä voimakkaasti uudenlaisia digitaalisia palveluita.

Uudenlaisten palveluiden kehittäminen edellyttää asiakkaalta ketterää lähestymistä sekä rohkeutta toteuttaa visioita. Compile tukee asiakkaidensa tavoitteita laaja-alaisten ja kokeneiden full stack -asiantuntijoiden avulla.

#Operaattorit #Fullstack #Mobiili #React #Java #Typescript #Kubernetes #OpenShift #Docker #ABTesting #DevOps #Scrum

Kauppa

Ihmiset ostavat yhä enemmän tuotteensa netistä, jolloin avainasemaan nousevat toimituksen nopeus, laatu sekä kokonaishinta. Nämä asettavat selkeät ja vaativat raamit digitaalisten palveluiden kehittämiselle.

Fyysisten tuotteiden toimitusketju ja erilaiset yhteistyökumppanuudet asettavat erityisiä haasteita myös kehittäjille. Kokeneet osaajamme ovat olleet mukana verkkokauppaprojekteissa parhaimmillaan yli 20 vuoden ajan ja ymmärtävät tämän päivän vaatimukset sekä uusimpien teknologioiden yhdistämisen legacy-järjestelmiin.

#Kauppa #Verkkokauppa #Retail #React #DevOps #CICD #AWS #Serverless #Microservices

Teollisuus

IoT on teollisuuden nykypäivää. Suurempi haaste nykyään on kerätyn datan jalostaminen, oikeellisuus, analysointi ja visualisointi hyötykäyttöön. Tämä hyvin tehtynä antaa asiakkaalle mahdollisuuden optimoida toimintaansa useilla eri osa-alueilla, kuten kapasiteetin hallinnassa ja ennakoivassa huollossa.

Suuret tietomäärät edellyttävät osaamista datan käsittelyyn erikoistuneista alustoista ja järjestelmien välisistä integraatioista. Asiantuntijoillamme on kyky toimia monimutkaisissa ympäristöissä, ja kokemusta löytyy skaalautuvien järjestelmien toteuttamisesta ja eri datalähteiden yhdistämisestä aina mobiilisovelluksiin saakka.

#Teollisuus #Integraatiot #Mobiili #Huolto #React #TypeScript #Predictive-maintenance #PdM #Efficiency #Condition-monitoring #Datamining #Datalake #BigData #Industrial-IoT #IoT

Media

Media on toimialana voimakkaan muutoksen kourissa kuluttajien siirtäessä painopistettä painetusta mediasta digitaaliseen mediaan ja palveluihin.

Uusien palveluiden käyttäjämäärien ollessa merkittäviä, olemme painottaneet valitussa osaamisessa erityisesti skaalautuvia ratkaisuja, kuten pilvipalveluita. Kuluttajien odotusarvo palveluiden käytettävyydelle ja visuaalisuudelle on korkea, joten myös kyvykkyys toteuttaa sujuvia käyttöliittymiä on keskeisessä asemassa.

#Media #AWS #React #GraphQl #Docker #Serverless #Terraform #Scrum

Julkishallinto

Yhä useampi kansalainen haluaa hoitaa asiansa digitaalisesti. Suomalaiset ovat valveutuneita palveluiden laadun, saatavuuden ja sujuvuuden suhteen.

Julkishallinnossa on tänä päivänä useissa hankkeissa käytössä modernit työkalut, ohjelmistokehitys-frameworkit sekä ketterät menetelmät. Ammattilaisiltamme julkishallinnon prosessit sekä yhteistyö lukuisten sidosryhmien kanssa sujuvat vaivattomasti.

#Julkishallinto #React #NodeJS #Terraform #Scrum #AWS