Työntekijöiden esittely: Mikko Mustonen, Software Specialist

“Minua pyydettiin mukaan Compileen neljä vuotta sitten. Firma oli tuolloin suhteellisen tuntematon, mutta päätin kuunnella perustajien tarinan. Perustajien tarjous erosi muiden tarjouksista – reilu palkka, joustoa työpäiviin ja mielenkiintoiset työtehtävät”, sanoo Mikko Mustonen.

Mikko on konetekniikan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta, nykyisestä Aalto-yliopistosta. Mikko aloitti uransa tutkijana VTT:ssä, jonne hän päätyi valmistumisen jälkeen. VTT:llä Mikko tutki paperikoneiden vauriosignaaleja. Siellä tuli vastaan ensimmäistä kertaa myös ohjelmointi osana työkuvaa.

2000-luvun alkupuolella Mikkoa pyydettiin mukaan startup-yritykseen, jolla oli mielenkiintoinen liikeidea, joka liittyi lyhyen kantaman radioaaltojen käyttämiseen lähipaikannukseen. Startup-yrityksessä Mikko keskittyi päätoimisesti ohjelmointiin. Kun startup-yritys myytiin, Mikko päätyi työskentelemään isoon ohjelmistokonsultointiyritykseen, kunnes päätti vaihtaa työpaikkaa.

“Olin todella tyytyväinen vanhassa työpaikassani, mutta Juhan ja Mikan lupaus oli hyvä ja se on pitänyt paikkaansa näihin päiviin saakka”, sanoo Mikko. “Esimerkiksi vapaita saa pitää sovittaessa ja palkka on sidonnainen työsuoritteeseen eikä paikallaoloon.”

Mikon työpäiviin kuuluu paljon suunnittelua ja ohjeistamista, sekä työtoverien tuotosten arviointia. “Yksi tämän päivän suosikeistani on tietoteknisten toimintaympäristöjen rakentaminen ohjelmallisesti. Ympäristöjä voidaan rakentaa konesaleihin tai pilvipalveluntarjoajien alustoille. Rakentamiseen käytetään kuvaustyökaluja kuten Cloudformation tai Ansible.”

Yksi Mikon lempiprojekteista on ollut Kelan toimeksianto, jossa valtion laitoksen nettisivuja uudistettin ja nykyaikaistettiin. “Olen tykännyt julkispuolen projekteista, koska niissä työn tulos hyödyttää laajaa yleisöä.”

“Parasta Compilella on inhimillinen asenne työntekijöitä kohtaan ja byrokratian puuttuminen. Compilen perustajat ovat todella fiksuja ja mukavia tyyppejä, samoin kuin työkaverit.”

Lue lisää Compilesta | Kokenut ohjelmistokehittäjä – hae meille töihin! | Ohjelmistokonsultointi

Seuraa meitä Linkedinissä niin tiedät aina, mitkä ovat ohjelmistokehityksen toimivimmat käytännöt juuri nyt.

eNPS-mittaus perustuu Fred Reichheldin kehittämään Net Promoter Score -mittariin, jolla alunperin tutkittiin yritysten asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Myöhemmin sitä on alettu käyttää myös työntekijätyytyväisyyden tutkimiseen (e niin kuin employee + NPS).

Näin mittaus tehdään.

Kysymme työntekijöiltämme kerran kertaa vuodessa, että “kuinka todennäköisesti suosittelisit työpaikkaasi ystäville tai tutuille asteikolla 0-10?”. Sen jälkeen pyydämme tarkennusta avoimella kysymyksellä: ”mistä syystä annoit tämän tuloksen?”.

Niitä, jotka antavat luvuksi 9 tai 10, kutsutaan suosittelijoiksi. Niitä, jotka antavat luvuksi 0-6, kutsutaan kriitikoiksi.

eNPS-tulos lasketaan vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta prosenttiosuudesta kriitikoiden suhteellinen prosenttiosuus. Muut vastaukset saavat arvon 0.

Mittarin tulokset voivat olla mitä vain -100 ja +100 väliltä. Yli nollan nousevat tulokset ovat tyydyttäviä. +10 ja +30 välillä olevia tuloksia pidetään hyvänä, ja yli +50 olevia tuloksia pidetään erinomaisena.